Зноб-Трубчевська
Середино-Будський район, Сумська область

Проект бюджету на 2016рік

  ПРОЕКТ

 

 

ЗНОБ-ТРУБЧЕВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

  СОРОКОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

 

04.12.2015                                                Зноб-Трубчевська

       

 

Про сільський бюджет Зноб -Трубчевської

сільської ради на 2016 рік

 

    Розглянувши поданий проект сільського бюджету на 2016 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік ”,  відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” сільська  рада вирішила:

  1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 231,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  229,2тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1,8 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 231,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  229,2 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 1,8тис. гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського  бюджету на 2016 рік  у тому числі,  по загальному фонду 229,2тис. грн. та спеціальному фонду 1,8 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  0,1 тис. гривень.

 4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові, в разі його відсутності – виконуючому обов’язки сільського голови  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6. Зноб-Трубчевській сільській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 7. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: рентна плата за використання лісових ресурсів; плата за землю; єдиний податок; екологічний податок; державне мито; інші надходження.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст..69.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: власні надходження бюджетних установ, інші неподаткові надходження.

       9. Дозволити виконкому ради  , за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень у межах загального і спеціального фонду за економічною та функціональною  класифікацією видатків бюджету, з подальшим затвердженням на сесії.

      10. Розпоряднику  коштів сільського бюджету під час укладення угод (договорів, контрактів тощо ) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачити однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

        11. Рішення сільської ради від 27.01 2015 “Про сільський бюджет на 2015 рік ” із змінами і доповненнями до нього вважати таким, що втратило чинність у зв’язку з прийняттям цього рішення.

11.  Додатки № 1,3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова  сільської ради                                            О.О.Сенчурін

« повернутися до списку новин